Egzamin gimnazjalny 2015 matematyka 8-13

Zadanie 8. (0–1) Na wykresie przedstamienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.wiono, jak z

2015_mat_8

Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10 g       B. 20 g       C. 30 g       D. 40 g

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 9. (0–1) W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagrodaza zajęcie drugiego miejsca.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł.

This movie requires Flash Player 9

Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeśli reszka – zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

2015_mat_10

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1, a, b, c, 10. Mediana liczb: 1, a, b jest równa 3, a mediana liczb: a, b, c, 10 jest równa 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba c jest równa
A. 4       B. 5       C. 6       D. 7

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.

2015_mat_12

A. Jedna. B. Dwie. C. Trzy. D. Cztery.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) Wzór y = 600 – 100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika. Który wykres przedstawia tę zależność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

2015_mat_13

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply