Egzamin gimnazjalny 2015 matematyka 18-20

Zadanie 18. (0–1) Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.

2015_mat_18

Które wielokąty – I, II, III – przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

2015_mat_18b

A. I, II i III       B. tylko I i III       C. tylko II i III       D. tylko I i II

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 19. (0–1) Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 15 cm i 18 cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości 4 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokości
A. 8 cm       B. 10 cm       C. 12 cm       D. 16 cm

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 20. (0–1) Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa 36 cm3.

2015_mat_20

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa.

This movie requires Flash Player 9

Krawędź sześcianu ma długość 3 cm.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply