Egzamin gimnazjalny 2015 matematyka 14-17

Zadanie 14. (0–1) Jeżeli a, b i c są długościami boków trójkąta oraz c jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:

2015_mat_14

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
2015_mat_14b

A. nie można zbudować trójkąta.
B. można zbudować trójkąt prostokątny.
C. można zbudować trójkąt rozwartokątny.
D. można zbudować trójkąt ostrokątny.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Proste m i n są styczne do okręgu i przecinają się pod kątem 30°.

2015_mat_15

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta α jest równa
A. 210°       B. 230°       C. 240°       D. 270°

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 16. (0–1) Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym 2 cm. Przekątna AD dzieli go na dwa przystające trapezy równoramienne.

2015_mat_16

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wysokość trapezu ABCD jest równa

2015_mat_16b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 17. (0–1) Ania wycięła z kartki papieru dwa jednakowe trójkąty prostokątne o bokach długości 12 cm, 16 cm i 20 cm. Pierwszy z nich zagięła wzdłuż symetralnej krótszej przyprostokątnej, a drugi – wzdłuż symetralnej dłuższej przyprostokątnej. W ten sposób otrzymała czworokąty pokazane na rysunkach.

2015_mat_17

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pole czworokąta I jest równe polu czworokąta II.

This movie requires Flash Player 9

Obwód czworokąta I jest mniejszy od obwodu czworokąta II.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply