Egzamin gimnazjalny 2015 matematyka 1-7

Informacje do zadań 1. i 2.

Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę 150 metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki.

2015_mat_1

Zadanie 1. (0–1) Jak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu K? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5 minut       B. 5 minut i 8 sekund     C. 5 minut i 48 sekund       D. 6 minut

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Z górnej stacji kolejka wyjeżdża o 1 minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość trasy kolejki od dolnej stacji do punktu K jest równa

A. 240 m       B. 450 m       C. 600 m       D. 900 m

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego (1-5/6)-0,5 znajduje się między

A. 1 i −0,5       B. −0,5 i 0       C. 0 i 0,5       D. 0,5 i 1

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1)

2015_mat_4

This movie requires Flash Player 9
This movie requires Flash Player 9

Zadanie 5. (0-1) Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

2015_mat_5

A. 1       B. 3       C. 7       D. 9

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1) W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności.

Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna.       B. Dwie.       C. Trzy.       D. Cztery.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) Zmieszano dwa gatunki herbaty, droższą i tańszą, w stosunku 2 : 3. Cena jednego kilograma tej herbacianej mieszanki wynosi 110 zł. Gdyby te herbaty zmieszano w stosunku 1 : 4, to cena za 1 kg tej mieszanki wynosiłaby 80 zł. Na podstawie podanych informacji zapisano poniższy układ równań.

2015_mat_7

Co oznacza x w tym układzie równań? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Cenę 1 kg herbaty droższej.
B. Cenę 1 kg herbaty tańszej.
C. Cenę 5 kg herbaty droższej.
D. Cenę 5 kg herbaty tańszej.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply