Egzamin gimnazjalny 2015 język polski 9-15

Przeczytaj wiersz i wykonaj zadania 9.–15.

Robert Frost

DROGA NIE WYBRANA
(tłum. Stanisław Barańczak)

Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony:
Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz
I być jednym podróżnym, stałem zapatrzony
W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony,
Gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach;
Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
Że, rzadziej używana, zarastała trawą;
A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same były koleiny,

Pełne liści, na których w tej porannej porze
Nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi.
Och, wiedziałem: choć pierwszą na później odłożę,
Drogi nas w inne drogi prowadzą – i może
Nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi.

Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.

Zadanie 9. (0–1) Który z poniższych rzeczowników nie charakteryzuje postaci mówiącej? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. ciekawość     B. posępność     C. refleksyjność     D. dalekowzroczność

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Wskaż stwierdzenie prawdziwe. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Droga, którą wybrała postać mówiąca, była bardziej uczęszczana.
B. Postać mówiąca nie wybrała pierwszej z dróg, gdyż znała jej koniec.
C. Postać mówiąca wybrała drogę mniej ciekawą, ale bardziej bezpieczną.
D. Droga wybrana przez postać mówiącą niewiele się różniła od drogi, która nie została wybrana

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

Postać mówiąca dokonuje wyboru drogi
2015_jpol_11

A. A1      B. A2       C. A3      D. B1      E. B25       F. B3

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Nadzieje postaci mówiącej związane z wyborem drogi uwydatnia wiosenna przyroda.

This movie requires Flash Player 9

Postać mówiąca jest świadoma, że wybór jednej drogi wpływa na wybór kolejnych dróg.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) Które powiedzenie najtrafniej oddaje główną myśl wiersza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Co zaszkodziło, to nauczyło.
B. Każdy jest kowalem swojego losu.
C. Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę.
D. Byś zupełnie był mądry, wiek ci nie wystarczy.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 14. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wiersz DROGA NIE WYBRANA ma charakter _____
A. rozbudowanej metafory.     B. uroczystego zwrotu do adresata.     C. pouczającej puenty.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

W zwrotkach drugiej i trzeciej występuje taki sam układ rymów.

This movie requires Flash Player 9

Wyrażenie dwie drogi w zwrotkach pierwszej i czwartej pełni funkcję refrenu.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply