Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 9-12

Zadanie 9. (0–1) W tabeli przedstawiono rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie.

2014_przyr_9a

W dwóch probówkach znajdują się wodne roztwory soli.
2014_przyr_9bKorzystając z tabeli rozpuszczalności, wybierz spośród podanych jedną substancję, której dodanie poskutkuje wytrąceniem osadu w każdej z tych probówek.

A. KBr       B. Mg(NO3)2       C. HBr       D. NaOH

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

2014_przyr_10

A. A1      B. A2       C. B1        D.B2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–2) W celu identyfikacji wodnych roztworów trzech substancji: NaOH, C6H12O6 oraz CH3COOH, zbadano ich odczyn za pomocą wskaźnika uniwersalnego oraz fenoloftaleiny. Barwy wskaźników w badanych roztworach zapisano w tabeli.

2014_przyr_11
11.1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

 

Do identyfikacji substancji wymienionych w zadaniu wystarczy użyć wskaźnika uniwersalnego.

This movie requires Flash Player 9

Po użyciu tylko fenoloftaleiny można stwierdzić, że w roztworze nr 3 znajdowała się substancja o wzorze C6H12O6.

This movie requires Flash Player 9

11.2. Uzupełnij zdanie tak, aby opisywało ono właściwości roztworu nr 3. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

Wodny roztwór nr 3 ma odczyn
2014_przyr_11b

A. A1      B. A2       C. B1        D. B2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Na zajęciach koła chemicznego Piotr badał zależność rozpuszczalności azotanu(V) sodu w wodzie od temperatury. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów sporządził poniższy wykres.

2014_przyr_12

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Jeśli roztwór nasycony w temperaturze 10°C ogrzejemy do 30°C, to rozpuszczalność soli zwiększy się o

A. 15 g/100 g wody       B. 35 g/100 g wody

This movie requires Flash Player 9

W temperaturze 30ºC roztwór ten będzie

A. nasycony      B. nienasycony

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply