Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 5-8

Zadanie 5. (0–1) Jedwabnik morwowy jest jedynym w pełni udomowionym gatunkiem owada. Jego gąsienice przed przepoczwarzeniem przędą kokon z jedwabnej nici, który osłania poczwarkę. W porównaniu ze swoim dzikim przodkiem jedwabnik morwowy wytwarza większe kokony, szybciej się rozwija, utracił także zdolność do lotu oraz lęk przed drapieżnikami, co ułatwia jego hodowlę.

Która z cech jedwabnika morwowego jest efektem doboru naturalnego? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Utrata zdolności do lotu.
B. Zwiększenie wielkości kokonu.
C. Wytwarzanie nici jedwabnej.
D. Zanik lęku przed drapieżnikami.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–2) W tabeli przedstawiono informacje dotyczące dziedziczenia grup krwi w pewnej rodzinie.

6.1. Jakie grupy krwi mają rodzice? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Obydwoje rodzice mają grupę krwi A.
B. Ojciec ma grupę krwi A, matka – 0.
C. Matka ma grupę krwi A, ojciec – AB.
D. Ojciec ma grupę krwi AB, matka – 0.

This movie requires Flash Player 9

6.2. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się w tej rodzinie dziecka z grupą krwi A? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 25%      B. 50%      C. 75%      D. 100%

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) W tabeli przedstawiono informacje dotyczące gęstości wybranych substancji gazowych w temperaturze 25 oC i pod ciśnieniem 1013 hPa.

2014_przyr_7

Który rysunek przedstawia właściwy sposób zbierania wodoru? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

2014_przyr_7b

A. A1       B. A2        C. B1        D. B2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0–1) Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

2014_przyr_8

Której informacji nie można odczytać z zamieszczonego fragmentu układu okresowego? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Naturalny wodór stanowią 3 izotopy.
B. Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne.
C. W jądrze atomu sodu znajduje się 11 protonów.
D. Maksymalna wartościowość chloru względem tlenu jest równa 7.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply