Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 16-19

Zadanie 16. (0–1) Worek wykonany z folii ponacinano na paski (rysunek 1.), a następnie potarto go wełnianym szalikiem. Część pasków wychyliła się do przodu, a część – do tyłu (rysunek 2.).
2014_przyr_16

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Paski folii sąsiadujące ze sobą naelektryzowały się jednoimiennie.

This movie requires Flash Player 9

Podczas pocierania szalik i folia naelektryzowały się jednoimiennie.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 17. (0–1) Co dzieje się z ciśnieniem, które człowiek wywiera na podłoże podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą? Wybierz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

2014_przyr_17

A. A1        B. A2       C. B1      D. B2      E. C1       F. C2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 18. (0–1) Uczniowie ustawili na stole igłę magnetyczną na podstawce. Gdy igła przyjęła ustaloną pozycję, rozciągnęli nad nią przewód zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez igłę (patrz rysunek). Końce przewodu połączyli z biegunami ogniwa. Obserwowali zachowanie się igły. Następnie powtórzyli doświadczenie, ale zmienili kierunek przepływu prądu elektrycznego w obwodzie. W pobliżu układu doświadczalnego nie było ciał namagnesowanych.
2014_przyr_18
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po połączeniu końców przewodu z biegunami ogniwa igła magnetyczna odchyliła się względem przewodnika.

This movie requires Flash Player 9

Zmiana kierunku przepływu prądu elektrycznego spowodowała zmianę kierunku wychylenia igły magnetycznej.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 19. (0–1) Na mapie w skali 1:5 000 000 odległość pomiędzy dwoma miastami wynosi 1 cm. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Na mapie, opracowanej w tym samym odwzorowaniu, w skali 1:2 500 000 odległość pomiędzy tymi samymi miastami wynosi

A. 0,5 cm.       B. 2 cm.       C. 5 cm.       D. 20 cm.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply