Egzamin gimnazjalny 2014 przyroda 1-4

Zadanie 1. (0–1) Eten (etylen) jest hormonem roślinnym przyśpieszającym dojrzewanie owoców.

Wydzielany jest na przykład przez niektóre dojrzałe owoce. Aby sprawdzić, czy jabłka wydzielają eten, uczniowie zaplanowali doświadczenie z użyciem niedojrzałych, zielonych pomidorów i dojrzałych jabłek, które umieszczono w szklanych słoikach. W słoiku I umieszczono dojrzałe jabłka, w słoiku II niedojrzałe, zielone pomidory, w słoiku III dojrzałe jabłka i niedojrzałe, zielone pomidory, słoik IV był pusty.

2014_przyr_1

W którym wierszu tabeli właściwie wskazano próbę badawczą i próbę kontrolną do doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

2014_przyr_1b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Na rysunkach przedstawiono trzech przedstawicieli stawonogów.

Czy zwierzęta przedstawione na rysunkach należą do owadów? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A, B albo C.

2014_przyr_2

2014_przyr_2b

A. TA     B. TB    C. TC    D. NA    E. NB      F. NC

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) Pan Karol hoduje w swojej szklarni mięsiste pomidory, jednak w tym roku potencjalne zbiory są zagrożone plagą wciornastków – owadów, które wysysają soki roślin, co prowadzi do ich obumarcia. W tej sytuacji ogrodnik posłużył się „bronią biologiczną”. Umieścił w szklarni saszetki z dobroczynkami – roztoczami, które żywią się owadami będącymi szkodnikami pomidorów pana Karola.

Którą zależność między organizmami wykorzystuje pan Karol do walki ze szkodnikami? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Symbiozę.
B. Drapieżnictwo.
C. Konkurencję międzygatunkową.
D. Konkurencję wewnątrzgatunkową.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1) Insulina i glukagon to hormony regulujące poziom cukru we krwi. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

Insulina

2014_przyr_4

A. A1     B. A2    C. B1    D. B2

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply