Egzamin gimnazjalny 2014 matematyka 14-16

Zadanie 14. (0–1) Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Oznaczmy przez p2 prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2, a przez p3 – prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 3. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba p2 jest mniejsza od liczby p3.

This movie requires Flash Player 9

Liczby p2 i p3 są mniejsze od 1/6.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

2014_mat_15

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 16. (0–1) Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 8.

This movie requires Flash Player 9

Obwód prostokąta jest równy 20.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply