Egzamin gimnazjalny 2014 język polski 8-11

Zadanie 8. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zdarzenie ze strzelcem spowodowało, że

A. stosunki między ptakami się nie zmieniły.
B. opinia orła o sowie się potwierdziła.
C. relacje między ptakami się pogorszyły.
D. zdolności sowy zostały docenione przez orła.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 9. (0–1) Które powiedzenie zawiera myśl podobną do morału wynikającego z bajki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci.
B. Bywa, że i w słabości czasem siła tkwi.
C. Poznać po mowie, co kto ma w głowie.
D. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Oceń poprawność stwierdzeń zamieszczonych w tabeli. Utwór ORZEŁ I SOWA jest bajką, ponieważ

1. bohaterowie zwierzęcy reprezentują określone typy ludzkie.
2. ze zwięźle opisanego zdarzenia wynika pouczający wniosek.
3. występujące w nim postaci są szczegółowo scharakteryzowane.
4. wypowiedzi postaci są zapisane w formie mowy zależnej.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko stwierdzenie 1. jest poprawne.
B. Tylko stwierdzenia 1. i 2. są poprawne.
C. Tylko stwierdzenie 2. jest poprawne.
D. Tylko stwierdzenia 3. i 4. są poprawne.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji wyrazów użytych w bajce ORZEŁ I SOWA są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Wtem – zapowiada nagły zwrot w akcji.

This movie requires Flash Player 9

2.Natychmiast – sygnalizuje szybkie następowanie po sobie zdarzeń.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply