Egzamin gimnazjalny 2014 historia 5-9

Ilustracje do zadania 5.

2014_hist_5

Zadanie 5. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Budowle, które powstały w epoce średniowiecza, są przedstawione na ilustracjach oznaczonych numerami

A. 1 i 2.      B. 2 i 3.      C. 3 i 4.      D. 1 i 4.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–2) Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A. Koronacja Władysława Łokietka.
B. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie.
C. Założenie uniwersytetu w Krakowie.
D. Śmierć Bolesława Krzywoustego.

6.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze

This movie requires Flash Player 9

6.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 7.

Mowa wygłoszona na soborze w Konstancji w 1415 roku

Przychodzą do Kościoła i kłaniają się mu [Bogu] dawni poganie Litwy i Żmudzi nawróceni do wiary chrześcijańskiej nie pod wpływem gróźb i gwałtów, lecz z własnej woli i zasługą króla polskiego Jagiełły i wielkiego księcia Witolda. Od lat trzydziestu, kiedy sami przyjęli wiarę, zdążali wszelkimi siłami, by jej światło zapanowało wszędzie w rozległych obszarach ziem sobie podległych. Czyż będzie można twierdzić, iż po apostołach kto tyle zdziałał dla chrześcijaństwa co ci dwaj książęta.

Zadanie 7. (0–1) Które państwo popierał mówca na soborze w Konstancji? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród podanych 1–3.

2014_hist_7

A. (A1)      B. (A2)      C. (A3)      D. (B1)      E. (B2)      F.(B3)

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0–3) Każdemu wydarzeniu przyporządkuj jego skutek – wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

A. Zetknięcie się Europejczyków z kulturą Indian.
B. Potwierdzenie tezy o kulistości Ziemi.
C. Udowodnienie teorii heliocentrycznej.
D. Rozwój handlu morskiego z Indiami.

8.1. Wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.

This movie requires Flash Player 9

8.2. Wyprawa Vasco da Gamy pod koniec XV wieku.

This movie requires Flash Player 9

8.3. Podróż Ferdynanda Magellana w latach 1519–1521.

This movie requires Flash Player 9

Tablica genealogiczna do zadania 9
2014_hist_9

Zadanie 9. (0–1)
Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tablicy genealogicznej są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Albrecht Hohenzollern został księciem pruskim za panowania w Polsce króla Zygmunta I Starego.

This movie requires Flash Player 9

Następcą Kazimierza Jagiellończyka został jeden z jego braci.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply