Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 5-8

Zadanie 5. (0−1) Poniżej zamieszczono fragment ulotki z informacjami o paracetamolu.

Opis działania
Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym […]. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia krwi. Nie wolno podawać tego leku niemowlętom poniżej 3. miesiąca życia. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest również ciężka niewydolność wątroby i nerek.
Po przeczytaniu fragmentu ulotki oceń prawdziwość stwierdzeń przedstawionych w tabeli. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Lek ten można zażyć po zabiegu usunięcia zęba.

This movie requires Flash Player 9

Lek mogą zażywać osoby z chorobą wrzodową żołądka.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0−1) Rośliny są w różny sposób przystosowane do zapylania. Na Kubie rośnie pnącze zapylane przez nietoperze żywiące się jego nektarem kwiatowym.

Część roślin wytwarza nad kwiatami wklęsłe liście, odbijające fale dźwiękowe wysyłane przez te zwierzęta. Kwiaty roślin z wklęsłymi liśćmi są dwukrotnie częściej odwiedzane przez nietoperze, niż kwiaty roślin pozbawionych takich liści. Niestety, liście wklęsłe mniej efektywnie przeprowadzają proces fotosyntezy.

Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać informacje prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

2013_przyr_5
A. Tylko I.      B. I i II .      C. Tylko II.      D. I i III.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0−1) Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

2013_przyr_7

Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.

A. Na, Mg, Al       B. H, He, Li       C. Be, B, C        D. Be, Mg, Ca

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0−1) Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą wprowadzono płonący magnez nad powierzchnię cieczy. Doświadczenie zilustrowali rysunkiem.

2013_przyr_8

W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę, w której zawarł zarówno obserwacje, jak i wnioski.
1. Magnez pali się jasnym, oślepiającym płomieniem.
2. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną.
3. Na łyżeczce do spalań powstaje biały proszek.
4. Produktami reakcji są tlenek magnezu i wodór.

Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1. i 3.       B. 1. i 2.       C. 2. i 4.        D. 3. i 4.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply