Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 16-19

Zadanie 16. (0−1) Promieniowanie X to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne charakteryzujące się dużą przenikalnością. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promieniowanie X stosuje się w
A. nawigacji (np. GPS).
B. pilotach do sprzętu RTV.
C. lampach do opalania.
D. medycynie do prześwietleń.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 17. (0−2) Na lekcji fizyki uczniowie obserwowali ruch wahadłowy kulki zawieszonej na nitce.

2013_przyr_16

17.1. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podczas ruchu kulki z położenia III do położenia II prędkość kulki rośnie.

This movie requires Flash Player 9

Jeśli przyjmiemy, że w położeniu II energia potencjalna kulki jest równa 0, to w położeniu I kulka ma energię kinetyczną większą od energii potencjalnej.

This movie requires Flash Player 9

17.2. Kulka w ciągu 30 sekund przebyła 40 razy drogę od położenia I do III i z powrotem do położenia I.

Ile czasu zajęło kulce jednokrotne przebycie drogi od położenia I do III i z powrotem?
2013_przyr_17b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 18. (0−1) W tabeli podano czynności, które wykonał Marek, żeby ustalić, z jakiego metalu wykonano płytkę w kształcie prostopadłościanu. Chłopiec dysponował jedynie wagą i linijką.

Numer czynności Opis czynności
1 Obliczenie gęstości metalu.
2 Zmierzenie długości krawędzi płytki.
3 Odczytanie nazwy metalu z tabeli gęstości substancji.
4 Obliczenie objętości płytki.
5 Zważenie płytki.

W którym zestawie kolejność czynności wykonanych przez Marka podano właściwie? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 2, 4, 1, 3, 5      B. 5, 2, 4, 1, 3      C. 2, 4, 3, 5, 1      D. 5, 4, 2, 1, 3

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 19. (0−2) Maciek mieszka w Warszawie (21°E). Dnia 24 czerwca o godzinie 14.00 czasu słonecznego Maciek telefonuje do kolegi, który mieszka w Australii, w miejscowości Karumba (141°E).

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.

19.1. W Karumbie jest godzina A / B czasu słonecznego

A. 22.00       B. 1.00

This movie requires Flash Player 9

dnia A / B.

A. 24 czerwca      B. 25 czerwca

This movie requires Flash Player 9

19.2. Dnia 24 czerwca w Karumbie trwa astronomiczna A / B

A. jesień      B. zima

This movie requires Flash Player 9

i dzień jest A / B od nocy.

A. dłuższy        B. krótszy

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply