Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda 13-15

Zadanie 13. (0−1) Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu w ruchu pewnego ciała.

2013_przyr_13

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_przyr_13b

This movie requires Flash Player 9

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 14. (0−1) Zbudowano obwód elektryczny według poniższego schematu i odczytano wskazania mierników: U = 4 V, I = 0,2 A.

2013_przyr_14

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Moc wydzielona na oporniku jest równa 20 W.

This movie requires Flash Player 9

Opór elektryczny opornika jest równy 20 Ω.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0−1) Jacek zestawił czynności (przyczyny) związane z wytwarzaniem dźwięku przez strunę gitary i zmiany (skutki) wywołane przez każdą z tych czynności.

2013_przyr_15

W którym wierszu tabeli Jacek niepoprawnie zestawił przyczynę z możliwym skutkiem wywołanym przez nią? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. I        B. II        C. III        D. IV

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply