Egzamin gimnazjalny 2013 matematyka 8-13

Informacje do zadań 8. i 9. Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
2013_mat_8

Zadanie 8. (0–1) Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 30 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 8 litrów       B. 12 litrów       C. 16 litrów       D. 20 litrów

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 9. (0–1) Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 4 litry       B. 8 litrów       C. 10 litrów       D. 16 litrów

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) W pudełku było 20 kul białych i 10 czarnych. Dołożono jeszcze 10 kul białych i 15 czarnych. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przed dołożeniem kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było trzy razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej.

This movie requires Flash Player 9

Po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60 hkm . Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 80 km/h.

This movie requires Flash Player 9

Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 40 km/h ,to czas przejazdu byłby równy 6 godzin.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Ania ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeżeli przez x oznaczymy liczbę monet pięciozłotowych, a przez y – liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań

2013_mat_12

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga 2/3 jegowysokości.
2013_mat_13
Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 16000 litrów       B. 1600 litrów       C. 160 litrów       D. 16 litrów

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply