Egzamin gimnazjalny 2013 matematyka 14-16

Zadanie 14. (0–1) W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest
środkiem boku CD.
2013_mat_14
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ABD.

This movie requires Flash Player 9

Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKD.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
2013_mat_15
Promień BC okręgu ma długość

A. 12 cm       B. 10 cm       C. 4 cm       D. 2 cm

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 16. (0–1) Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę α, drugi ma miarę o 30° większą niż kąt α, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt α.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest

A. równoboczny.      B. równoramienny.      C. rozwartokątny.      D. prostokątny.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply