Egzamin gimnazjalny 2013 język polski 12-15

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 12.–15.

O ŻYWOCIE LUDZKIM

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy.
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy1.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa.
Naśmiawszy sie nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom2.

Jan Kochanowski, Fraszki, Wrocław 1998.

1 Mieć na pieczy – dbać, troszczyć się, zabiegać o coś.
2 Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom – wrzucą nas do worka jak kukiełki po przedstawieniu.

Zadanie 12. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Postać mówiąca uważa, że wszystko, co człowiek myśli i czyni, jest

A. istotne.     B. ulotne.     C. trwałe.     D. płytkie.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0-1) W którym przykładzie słowo fraszka znaczy to samo, co w utworze Jana Kochanowskiego O ŻYWOCIE LUDZKIM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Rozrzuconych parę strojów kobiecych, komnata pełna fraszek ładnych, lekkich i wonnych zdawały się świadczyć, że tu niewiasta jakaś mieszka.
B. We wdzięcznych, dowcipnych fraszkach wypowiada Kochanowski szczerze, co czuje i myśli.
C. Był to bardzo ładny gabinet, błyszczący od zwierciadeł i napełniony mnóstwem kosztownych fraszek.
D. Post, milczenie – wszystko fraszka, / Straży przy mnie nie postawi. / Ale potwór nie igraszka. / Czart – nie Papkin go przystawi.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 14. (0-1) Spośród podanych niżej powiedzeń wybierz to, którego sens jest zgodny z przesłaniem fraszki O ŻYWOCIE LUDZKIM.

A. Używaj świata, póki służą lata.
B. Każdy ma to, na co sobie zasłużył.
C. Wszystko przeminie, sława nie zginie.
D. Wszystko głupstwo wobec przemijania.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0-1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące utworu O ŻYWOCIE LUDZKIM są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

W utworze porównano człowieka do kukiełki.

This movie requires Flash Player 9

Postać mówiąca, wypowiadając się w pierwszej osobie liczby mnogiej, pokazuje wspólnotę swojego losi i losu odbiorców wiersza.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply