home

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2016

a) część humanistyczna – 18 kwietnia (poniedziałek)
-z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
-z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia (środa)
-z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
-z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia (czwartek)
-na poziomie podstawowym – godz. 9:00
-na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
W szkołach dla dorosłych egzamin odbędzie się odpowiednio w dniach 12-13-14.01.2016.
Egzamin dodatkowy odbędzie się odpowiednio w dniach 01-02-03.06.2016.

Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny

Co sprawdza egzamin?

  • Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do sześciu języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie język ukraiński*.

Arkusz egzaminacyjny

Arkusze egzaminacyjne są różne zależnie od części egzaminu.

Przed egzaminem sprawdź, przelicz strony, zgłoś wady (jeśli są) komisji nadzorującej.

W tym dniu “zapomnij” o istnieniu telefonów i internetu, zostaw wszelką elektronikę w domu. Dzień wcześniej przygotuj sobie wygodne ubranie, zaplanuj śniadanie, sycące i ulubione, aby wystarczyło energii na egzaminach…

O egzaminie

Zasady przystąpienia do egzaminu

  1. W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.
  2. Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.
  3. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Informator

Elementy egzaminu

Części egzaminu gimnazjalnego:

  1. humanistyczna,
  2. matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy nowożytni.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.

Informator

“Połamania długopisu” – czyli powodzenia!

Zobacz Arkusz 2012 - język polski
Arkusz 2012 – język polski