Egzamin gimnazjalny 2002 23-25

Egzamin gimnazjalny 2002

23. Na trzech fotografiach przedstawiono przykłady dzieł nawiązujących do sztuki egipskiej, greckiej i rzymskiej. Jaką funkcję pełniły w starożytności obiekty architektoniczne, które zainspirowały twórców tych dzieł?

zad8a
Fotografia A Piramida pod Luwrem
zad8b
Fotografia B Wielki łuk w Paryżu
zad8c
Fotografia C Kolumna Zygmunta III w Warszawie

A. Piramida była obserwatorium, łuki służyła do defilad, kolumny stosowano w świątyniach.
B. Piramida służyła jako grobowiec, łuki tryumfalne do przemarszu zwycięskich wojsk, kolumny podtrzymywały budowle, służyły za cokoły.
C. Piramidy służyły faraonom, łuki turystom, kolumny stosowano w amfiteatrach.
D. Piramidy były grobowcami, łuki budowano dla podbojów, kolumny symbolizowały wieczność.

This movie requires Flash Player 9

Stanisław Grochowiak Archeologia

(…)
Widziałem we śnie ląd archeologów,
Gdy obracając wiatrakami łopat,
Z popiołów kręcąc konopiaste bicze,
Grób otwierali jak królewski poród.

Wreszcie u głównej katakumby progu
Stanęli ufni, a gdy kurz już opadł,
Starczyć musiały za całe zdobycze
Kości świecące w pustelni otworu.

Nie po to przyszli. Ale po człowieka
Przydatki próżne*, którymi obrasta
Odmienność nasza na łąkach cmentarzy,
Czy dziełem będzie, czy skargi świadectwem. (…)

Stanisław Grochowiak, Nie było lata II, Warszawa 1994.

* próżne przydatki – przedmioty wkładane do grobowców

24. Wskaż cytat, w którym został przedstawiony właściwy cel poszukiwań archeologów.

A. Kości świecące w pustelni otworu
B. Odmienność nasza na łąkach cmentarzy
C. Przydatki próżne, którymi obrasta
D. Z popiołów kręcąc konopiaste bicze

This movie requires Flash Player 9

25. W opisie pracy archeologów poeta wykorzystał przenośnie. Wypisz z tekstu jedną z nich.

A. Odmienność nasza na łąkach
B. Stanęli ufni, a gdy kurz już opadł
C. Starczyć musiały za całe zdobycze
D. Obracając wiatrakami łopat

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply