Egzamin gimnazjalny 2012 13-15

Egzamin gimnazjalny 2012

PODRÓŻNY

Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi,
Że mu deszcz ustawiczny przeszkadzał do drogi.
Tymczasem z boku czuwał nań rozbójnik chciwy,
Puścił strzałę: ale że przemokły cięciwy,
Padła bez żadnej mocy. Zrazu przestraszony,
Kiedy poznał, że deszczem został ocalony,
Przestał bogi przeklinać, nie złorzeczył słocie.
Często, co złe z pozoru, dobre jest w istocie.

Ignacy Krasicki, Podróżny, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1989.

13. Bohater utworu przestał narzekać na deszcz, gdy

A. zakończył podróż.
B. przestało padać.
C. ocalił dzięki niemu życie.
D. przestraszył się gniewu bogów.

This movie requires Flash Player 9

14. Które stwierdzenie oddaje sens morału zawartego w bajce Ignacego Krasickiego?

A. Nie wszystko złoto, co się świeci.
B. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
C. Łatwiej znaleźć szczęście, niż je zatrzymać.
D. To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec.

This movie requires Flash Player 9

15. W pierwszym wersie bajki w funkcji podmiotu występuje wyraz

A. gniewał się.
B. wędrujący.
C. przeklinał.
D. bogi.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply