Egzamin gimnazjalny 2012 7-9

Egzamin gimnazjalny 2012

ZEMSTA

AKT I
SCENA CZWARTA
PAPKIN, PODSTOLINA ze drzwi prawych.
[…]
PAPKIN
Żartobliwej pełna weny,
Podstolino! pół anioła!
Kolosalny wzorze cnoty
Pośród hemisfernej¹ sceny,
Strojny w miłość, lubość, wdzięki!
Pozwól kornie ugiąć czoła
I na śniegu twojej ręki
Złożyć ustek wyciśnienie.
całuje w rękę
Sługa, służka uniżony.
PODSTOLINA
Cóż sprowadza w nasze strony?
PAPKIN
Miłe wszystkim nam zdarzenie.
PODSTOLINA
Tym zdarzeniem?
PAPKIN
Twe zamęście. […]
PODSTOLINA
Któż z kim swata?…
PAPKIN
Szmer się szerzy:
Za mąż idzie piękna Hanna.
[…]
Przyjaciela Hanna bierze.
PODSTOLINA
Ależ kogo? powiedz, kogo?
PAPKIN
Wszyscy wybór chwalą zgodnie…
Bo nie chwalić jakże mogą!
PODSTOLINA
na stronie
Ha, rozumiem…
PAPKIN
Człowiek grzeczny
I majętny, i stateczny.
PODSTOLINA
na stronie
Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.
PAPKIN
[…]
do Podstoliny
Pozwól, pani: Cześnikowi
Gratulację niechaj złożę…
PODSTOLINA
Więc to jego mam być żoną?
PAPKIN
Jakież czynisz zapytanie?
Bajkęż by to rozgłoszono?
PODSTOLINA
Bajkę – dotąd.
PAPKIN
Lecz się stanie
Wkrótce prawdą… Czy się mylę?
PODSTOLINA
Ciekawości skądże tyle?
PAPKIN
Gdyby Cześnik rozogniony,
Wskroś przejęty twymi wdzięki,
Drgnął miłością i rzucony
Do nóg twoich, błagał ręki?
PODSTOLINA
Cieszyłby się z odpowiedzi.
Odchodzi w drzwi prawe
PAPKIN
sam
A że w każdej diablik siedzi,
Co pustoty rozpoczyna,
Jeno wspomnisz zapowiedzi!
Bo kto mądry, niech mi powie:
Po kaduka Podstolina
Daje rękę Cześnikowi?Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocław 1987.¹ hemisfera – astr. półkula ciała niebieskiego, np. Ziemi, Księżyca

7. Przyporządkuj poniższe cechy (A, B, C lub D) postaciom dramatu (1, 2, 3), a następnie do każdej z tych cech dobierz po jednym synonimie spośród podanych (I, II, III lub IV).

zad59b

 Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1BII, 2CI, 3AIII   B. 1AIV, 2BI, 3CII   C. 1DIII, 2CIV, 3AI   D. 1BIII, 2DI, 3AII

This movie requires Flash Player 9

8. Na których ilustracjach zostały przedstawione sceny z Zemsty? Wskaż właściwą odpowiedź.

zad59c

A. 1 i 2       B. 2 i 3       C. 3 i 4      D. 2 i 4

This movie requires Flash Player 9

9. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Zemsty. Rozstrzygnij, która z nich jest fałszywa.

A. Postacie komedii mają nazwiska sugerujące ich cechy.
B. Cześnik i Rejent mają ulubione powiedzonka.
C. Utwór kończy scena pojedynku Cześnik i Rejenta.
D. Papkin uwielbiał towarzystwo kobiet.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply