Egzamin gimnazjalny 2011 12-16

Egzamin gimnazjalny 2011

PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH

zad56a
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski.
Za twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz…
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz…
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy(1) pałasza(2),
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz…
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany(3)”.

Marsz, marsz…
Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli.
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli4”.

Tekst za: Wacław Panek, Hymny polskie, Warszawa 1997.

1 jąwszy – chwyciwszy, wydobywszy
2 pałasz – broń sieczna, pośrednia między mieczem a szablą
3 taraban – bęben podłużny, używany w dawnym wojsku
4 pozwoli – pobłogosławi

12. Poeta mówi, że odzyskanie niepodległości będzie możliwe, gdy Polacy

A. odrzucą prywatne interesy i okażą uległość wobec zaborców.
B. zrezygnują z wewnętrznych waśni i podejmą walkę zbrojną z zaborcami.
C. zorganizują powstanie i zwrócą się o pomoc do mocarstw zachodnich.
D. poprą Napoleona i doprowadzą do konfliktu między zaborcami.

This movie requires Flash Player 9

13. Melodia PIEŚNI LEGIONÓW… utrzymana jest w rytmie

A. polki.
B. tanga.
C. krakowiaka.
D. mazura.

This movie requires Flash Player 9

14. Różnice między tekstem pierwszej zwrotki PIEŚNI LEGIONÓW… i tekstem pierwszej zwrotki polskiego hymnu państwowego dotyczą

A. trzech wyrazów.
B. czterech wyrazów.
C. pięciu wyrazów.
D. sześciu wyrazów.

This movie requires Flash Player 9

15. Do wybitnych wodzów, którzy żyli na przełomie XVIII i XIX wieku i walczyli o niepodległość Polski, można zaliczyć:

A. Tadeusza Kościuszkę, Jana Henryka Dąbrowskiego, ks. Józefa Poniatowskiego.
B. Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszkę, Jana Henryka Dąbrowskiego.
C. Jana Henryka Dąbrowskiego, ks. Józefa Poniatowskiego, Stefana Czarnieckiego.
D. ks. Józefa Poniatowskiego, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszkę.

This movie requires Flash Player 9

16. Częściowym spełnieniem nadziei, które Polacy wiązali z Napoleonem, było utworzenie przez niego

A. Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
B. Rzeczypospolitej Krakowskiej.
C. Księstwa Warszawskiego.
D. Królestwa Polskiego.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply