Egzamin gimnazjalny 2011 6-11

Egzamin gimnazjalny 2011

6. Tadeusz Rejtan przedstawiony jest na ilustracji

zad56

This movie requires Flash Player 9

PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH

zad56a
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski.
Za twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz…
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz…
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy(1) pałasza(2),
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz…
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany(3)”.

Marsz, marsz…
Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli.
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli4”.

Tekst za: Wacław Panek, Hymny polskie, Warszawa 1997.

1 jąwszy – chwyciwszy, wydobywszy
2 pałasz – broń sieczna, pośrednia między mieczem a szablą
3 taraban – bęben podłużny, używany w dawnym wojsku
4 pozwoli – pobłogosławi

7. Autorem słów PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH był

A. Jan Henryk Dąbrowski.
B. Fryderyk Chopin.
C. Wacław Panek.
D. Józef Wybicki.

This movie requires Flash Player 9

8. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy to

A. hipoteza.
B. opinia.
C. deklaracja.
D. opis.

This movie requires Flash Player 9

9. W celu przekonania odbiorcy, że Polska istnieje mimo trzeciego rozbioru, poeta zastosował w pierwszej strofie

A. epitet.
B. apostrofę.
C. uosobienie.
D. przerzutnię.

This movie requires Flash Player 9

10. Wskaż szereg składający się wyłącznie z wyrazów bliskoznacznych:

A. gniazdo, kolebka, macierz.
B. przodek, ojcowizna, ojczyzna.
C. państwo, kraj, władca.
D. flaga, godło, hymn.

This movie requires Flash Player 9

11. Obca moc, o której mowa w PIEŚNI LEGIONÓW…, to

A. Prusy, Austria, Rosja.
B. Rosja, Włochy, Szwecja.
C. Szwecja, Prusy, Austria.
D. Włochy, Szwecja, Prusy.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply