Egzamin gimnazjalny 2010 14-17

Egzamin gimnazjalny 2010

ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH KRAJU!

Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem – mimo stwarzanych pozorów wolności – oznacza to zamianę jednej okupacji na drugą […].

Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem.

Żołnierze Armii Krajowej!

Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce, oraz by Wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.

Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego do żołnierzy Armii Krajowej, [za:] Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. V, Londyn 1981.

14. Czego dotyczył ostatni rozkaz gen. Okulickiego?

A. Rozwiązania Armii Krajowej.
B. Rozpoczęcia walki zbrojnej z nowym okupantem.
C. Podjęcia współpracy z wkraczającą Armią Czerwoną.
D. Rezygnacji z celów postawionych na początku wojny.

This movie requires Flash Player 9

15. Dramatyzm decyzji gen. Okulickiego wynikał z tego, że musiał

A. odrzucić wizję wolnej, niepodległej Polski.
B. rozwiązać armię, mimo że nie osiągnęła zwycięstwa.
C. podjąć współpracę z wrogiem.
D. rozpocząć nierówną walkę zbrojną z nowym okupantem.

This movie requires Flash Player 9

16. Generał Okulicki wydał cytowany rozkaz, gdy Armia Czerwona

A. wkraczała do Polski we wrześniu 1939 r.
B. zbliżała się do granic Rzeczypospolitej w 1943 r.
C. zatrzymała się na wschód od Wisły w połowie 1944 r.
D. przejmowała kontrolę nad ziemiami polskimi w 1945 r.

This movie requires Flash Player 9

17. Autor tekstu używa trybu rozkazującego, ponieważ

A. nie ma zaufania do swoich żołnierzy.
B. wymaga od odbiorców określonego działania.
C. chce poinformować żołnierzy o zaistniałej sytuacji.
D. wyczerpał inne możliwości oddziaływania na odbiorcę.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply