Egzamin gimnazjalny 2009 13-15

Egzamin gimnazjalny 2009

Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe, [w:] Serwus, madonna. Wiersze i poematy, Warszawa 1984.

13. Jakie środki poetyckie występują w wersie: rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych?

A. Przenośnia i epitet.
B. Porównanie i antyteza.
C. Porównanie i apostrofa.
D. Przenośnia i kontrast.

This movie requires Flash Player 9

14. O tym, że wiersz ma charakter prośby, świadczy wielokrotne użycie

A. bezokoliczników.
B. imiesłowów.
C. trybu przypuszczającego czasowników.
D. trybu rozkazującego czasowników.

This movie requires Flash Player 9

15. Z wiersza wynika, że

A. bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia.
B. tylko bezludna wyspa jest miejscem szczęśliwości.
C. prawdziwe szczęście nigdy nie jest osiągalne.
D. ważne jest samo marzenie o szczęściu, a nie jego osiągnięcie.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply