Egzamin gimnazjalny 2009 10-12

Egzamin gimnazjalny 2009

Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe, [w:] Serwus, madonna. Wiersze i poematy, Warszawa 1984.

10. W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?

A. Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj.
B. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul.
C. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
D. Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

This movie requires Flash Player 9

11. Osoba mówiąca w wierszu

A. planuje realną podróż.
B. tęskni za biblijnym rajem.
C. marzy o szczęściu w miłości.
D. rozmyśla o samotnym życiu.

This movie requires Flash Player 9

12. Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia:

A. ukojenie i nadzieja.
B. obojętność i niechęć do działania.
C. zwątpienie i rozpacz.
D. radość i pewność siebie.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply