Egzamin gimnazjalny 2009 1-5

Egzamin gimnazjalny 2009

Podróż niejedno ma imię…

Człowiek o gorącym sercu i romantycznej duszy. Pasjonat życia. W wolnych chwilach czyta sonety Petrarki w oryginale i… planuje kolejne podróże. Z Markiem Kamińskim rozmawia Anna Ibisz.

W którym momencie życia zdecydował Pan, że zostanie podróżnikiem?
Jako dziecko czytałem bardzo dużo książek, również podróżniczych: Juliusza Verne’a, Adama Bahdaja, pamiętniki Amundsena. Zafascynował mnie świat podróży i życie, w którym dzieją się nowe rzeczy, patrzy się w przyszłość, odkrywa białe plamy na mapie.

Pamięta Pan swoją pierwszą wyprawę?
Tak, to była wycieczka z rodzicami do Karpacza (śmiech). Później w czasie studiów byłem dwa razy w Meksyku, raz na Kubie, przejechałem też z przyjacielem całą Europę. Wybór kierunku studiów bardzo mi się w podróżowaniu przydał, bo filozofia uczy myślenia, a bez niego nie da się podróżować. […]

Ile razy otarł się Pan o śmierć?
Wiele razy. Przechodziłem przez lodowe szczeliny, wpadałem do wody. Zawsze się wtedy bałem. Strach to naturalny odruch, którego nie należy się wstydzić. […]

Bliscy cieszą się z Pańskiej pasji?
Martwią się o mnie, zniechęcają mnie do wypraw. Moi rodzice nie cieszą się z mojej pasji, ale ja to rozumiem. Gdybym miał syna, też bym się o niego bał, bo taki rodzaj podróżowania, jaki uprawiam, jest niebezpieczny. […] Człowiek powinien móc realizować swoje marzenia i zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie to za sobą pociąga.

Czy podróżowanie jest tylko pasją, czy też Pana zawodem, sposobem na życie?
Wszystko zależy od skali wyprawy. Jeśli myśli się o zdobywaniu bieguna, to jest to pasja, której trzeba się w pełni poświęcić. […] Dla mnie wyprawy są po prostu Życiem, połączeniem zawodu i pasji. Jeśli miałbym doradzać co; ludziom, którzy dużo pracują, a marzą o jakiej; wyprawie – nie trzeba od razu iść na biegun! […]

Czego się Pan dowiedział o sobie samym dzięki tym wyprawom?
Tego, że każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce. […]

Będzie Pan podróżował do końca życia?
Tak. I nie chodzi mi o przemieszczanie się z punktu A do B, traktuję moje wyprawy jak projekty. Tak jak malarz, który ma farby i płótno i stara się co; namalować, tak i ja staram się zaplanować każdą wyprawę jak jaką; kompozycję. Podróżowanie też jest swego rodzaju sztuką, twórczością człowieka. Mnie nie chodzi o zaliczanie kolejnych miejsc na mapie, nie zależy mi na tym, Żeby być bohaterem, nie chcę z nikim konkurować ani nikomu niczego udowadniać. Chcę tworzyć własne kompozycje. Ale nic na siłę. We wszystkim przecież trzeba umieć znaleźć równoważę.

[za:] http://zima.wp.pl/artykul.html?katn

1. Jaką rolę w życiu Marka Kamińskiego odegrały książki, które czytał w dzieciństwie?

A. Rozwinęły w nim zainteresowanie historią i geografią.
B. Obudziły w nim ciekawość świata.
C. Zachęciły go do prowadzenia badań naukowych.
D. Nauczyły go planowania własnych działań.

This movie requires Flash Player 9

2. Co studiował Marek Kamiński?

A. Dziennikarstwo.
B. Geografię.
C. Filozofię.
D. Malarstwo.

This movie requires Flash Player 9

3. Zdaniem Marka Kamińskiego wyprawy

A. sprzyjają odkrywaniu piękna ojczystej przyrody.
B. zachęcają do lektury powieści podróżniczych.
C. umacniają więzi między podróżnikami i ich rodzinami.
D. pozwalają realizować marzenia i odkrywać prawdę o człowieku.

This movie requires Flash Player 9

4. Wyrażenie białe plamy w kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza

A. nieznane fakty z przeszłości.
B. miejsca wiecznego śniegu.
C. bezkresną, niezmierzoną przestrzeń.
D. nowe, niezbadane jeszcze miejsca.

This movie requires Flash Player 9

5. Ogólną myśl o charakterze filozoficznym Marek Kamiński zawarł w zdaniu:

A. Zafascynował mnie świat podróży i życie, w którym dzieją się nowe rzeczy, patrzy się w przyszłość, odkrywa białe plamy na mapie.
B. Moi rodzice nie cieszą się z mojej pasji, ale ja to rozumiem.
C. Każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce.
D. I nie chodzi mi o przemieszczanie się z punktu A do B, traktuję moje wyprawy jak projekty.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply