Egzamin gimnazjalny 2007 18-20

Egzamin gimnazjalny 2007

zad36
Ogród w zespole pałacowo-ogrodowym Vaux-le-Vicomte (1653 r.), [za:] www.jenskleemann.de/wissen/bildung/wikipedia/g/ga/gartenkunst.html

18. Realizując koncepcję ogrodu przedstawionego na fotografii, twórca

A. wyeksponował wyjątkowo urozmaiconą rzeźbę terenu.
B. podporządkował jego kompozycję nieregularnemu układowi ścieżek.
C. odrzucił troskę o artystyczne formy na rzecz zachowania naturalnego krajobrazu.
D. rozplanował go wzdłuż wiodącej zapewne od pałacu osi kompozycyjnej.

This movie requires Flash Player 9

19. Piękno ogrodu w zespole pałacowo-ogrodowym Vaux-le-Vicomte jest efektem

A. swobodnego rozrastania się roślin.
B. zachowania przyrody autentycznie dzikiej.
C. przemyślanego formowania przyrody.
D. zdominowania przyrody przez rzeźby.

This movie requires Flash Player 9

20. Wyrazem podstawowym dla rzeczownika ogród jest

A. ogródek.
B. ogrodzić.
C. ogrodniczka.
D. ogrodniczy.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply