Egzamin gimnazjalny 2006 6-8

Egzamin gimnazjalny 2006

zad28

Na podstawie: Zdzisław Pietrasik, Z kogo się śmiejecie, [w:] „Polityka” 2001, nr 13.

6. Polacy najbardziej lubią dowcipy

A. absurdalne i sytuacyjne.
B. polityczne i nieprzyzwoite.
C. sytuacyjne i polityczne.
D. niesklasyfikowane i sytuacyjne.

This movie requires Flash Player 9

7. Z diagramu wynika, że

A. wszyscy ankietowani lubią dowcipy.
B. ankietowani różnie odnoszą się do dowcipów.
C. połowa ankietowanych nie lubi dowcipów.
D. ankietowanych nie śmieszą dowcipy niedorzeczne.

This movie requires Flash Player 9

8. Wskaż szereg, w którym fakty historyczne zapisano chronologicznie.

A. Obrady Okrągłego Stołu, zburzenie muru berlińskiego, przystąpienie Polski do NATO, wejście Polski do Unii Europejskiej.
B. Zburzenie muru berlińskiego, obrady Okrągłego Stołu, wejście Polski do Unii Europejskiej, przystąpienie Polski do NATO.
C. Wejście Polski do Unii Europejskiej, obrady Okrągłego Stołu, zburzenie muru berlińskiego, przystąpienie Polski do NATO.
D. Przystąpienie Polski do NATO, obrady Okrągłego Stołu, zburzenie muru berlińskiego,wejście Polski do Unii Europejskiej.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply