Egzamin gimnazjalny 2006 1-5

Egzamin gimnazjalny 2006

I śmiech niekiedy może być nauką

W psychologii nie istnieje taka dziedzina badawcza jak psychologia humoru. Nie ulega jednak wątpliwości, że uśmiech odgrywa ogromną rolę w życiu zarówno dzieci, jak i dorosłych. O uśmiechu i poczuciu humoru z dr Bożeną Makselon-Kowalską rozmawia Magdalena Buszek.
MAGDALENA BUSZEK: Jaki jest związek psychologii z humorem?
BOŻENA MAKSELON-KOWALSKA: Psychologię z humorem łączy bardzo wiele. Człowiek nie mógłby się obejść bez śmiechu i poczucia humoru. Rodzimy się ze skłonnością
do okazywania radości. Uśmiech jest jedną z podstawowych reakcji niemowlęcia.
MB: Jakie są oblicza humoru?
BM-K: Naukowcy doszli do przekonania, że poczucie humoru nie jest czymś jednorodnym. Humor może mieć charakter pozytywny i konstruktywny lub wręcz przeciwnie – może być negatywny, destruktywny. Z pozytywnymi przejawami humoru mamy do czynienia wtedy, gdy dzięki niemu lepiej radzimy sobie z trudnymi sytuacjami w naszym życiu: śmiejąc się, rozładowujemy napięcie w kontaktach z ludźmi, dzięki humorystycznemu podejściu do świata nabieramy dystansu do siebie, otoczenia oraz innych ludzi. Istnieje także inny aspekt śmiechu, o którym zwykle się nie mówi. Dotyczy on śmiechu pojawiającego się w sytuacji, gdy ludzie chcą załatwić porachunki między sobą. Wtedy służy on do tego, by powiedzieć uszczypliwą uwagę lub wyśmiać czyjeś słabości.
MB: Skąd się w nas bierze poczucie humoru, rodzimy się z nim, czy też kształtuje się ono w miarę dorastania?
BM-K: Jak już wspominałam, rodzimy się ze skłonnością do okazywania radości, śmiejemy się, gdy jesteśmy zadowoleni, gdy jest nam dobrze. To, w jakim kierunku będzie ewoluować nasze poczucie humoru, jest w dużym stopniu uwarunkowane doświadczeniami życiowymi.
MB: Czy możemy nauczyć się bycia wesołym?
BM-K: Przez całe życie kształtujemy pewien smak obejmujący poczucie humoru. Decyduje on o tym, że żarty rozśmieszające jedną osobę do łez dla innej mogą być wręcz żałosne.
MB: Czy śmiechem można leczyć ciało i duszę człowieka?
BM-K: Śmiech ma dobry wpływ na naszą psychikę i oddziałuje na nasz układ krążenia, „masuje” serce i dotlenia krew. W czasie spontanicznego śmiechu wytwarzają się
w organizmie przeciwciała chroniące nas przed wirusami i drobnoustrojami, zwłaszcza atakującymi górne drogi oddechowe. Mówi się, że można leczyć śmiechem. Uśmierza on ból przez wytwarzanie naturalnych środków przeciwbólowych – endorfin.
MB: Czy możemy poprawić sobie humor, uśmiechając się do innych ludzi?
BM-K: Zdecydowanie tak. Często nie doceniamy roli uśmiechu w naszym życiu. Z dnia na dzień, z roku na rok smutniejemy. Uśmiech może sprawić cuda: wysłany do kogoś na pewno zostanie odwzajemniony przez jego adresata.

Na podstawie: Z roku na rok smutniejemy, www.pretext.us.edu.pl.

1. Tekst I śmiech niekiedy może być nauką to

A. reportaż.
B. felieton.
C. wywiad.
D. sprawozdanie.

This movie requires Flash Player 9

2. Tematem Tekstu tekstu I śmiech niekiedy może być nauką

A. jest dziedzina badawcza psychologii.
B. są relacje międzyludzkie.
C. jest wpływ śmiechu na długość życia człowieka.
D. są śmiech i poczucie humoru.

This movie requires Flash Player 9

3. Z odpowiedzi na pytanie: Jakie są oblicza humoru? wynika, że

A. humor ma zawsze jedno oblicze.
B. oblicza humoru mogą być bardzo różne.
C. oblicza humoru niezwykle trudno sklasyfikować.
D. występowanie humoru jest uwarunkowane genetycznie.

This movie requires Flash Player 9

4. Rozmówczyni Magdaleny Buszek jest zdania, że śmiech

A. jest ulubioną bronią człowieka.
B. odgrywa ważną rolę w życiu człowieka.
C. ma decydujący wpływ na oblicze współczesnego świata.
D. jest najistotniejszym przejawem kultury osobistej człowieka.

This movie requires Flash Player 9

5. W wypowiedzi: Przez całe życie kształtujemy pewien smak obejmujący poczucie humoru. Decyduje on o tym, że żarty rozśmieszające jedną osobę do łez dla innej mogą być wręcz żałosne słowo smak odnosi się do

A. ogółu poglądów głoszonych przez psychologów.
B. zmysłu decydującego o upodobaniach kulinarnych.
C. apetytu; przyjemności, jaką może sprawiać jedzenie.
D. gustu; elegancji, poczucia piękna i wytworności.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply