Egzamin gimnazjalny 2005 19-20

Egzamin gimnazjalny 2005

Czesław Miłosz Ojciec objaśnia

„Tam, gdzie ten promień równiny dotyka
I cień ucieka, jakby biegł naprawdę,
Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta,
Miasto niestare, ale bardzo sławne.

Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny,
Pod pagórkami z akacjowym gajem,
To Praha. Nad nią zamek widać cudny,
Wsparty na górze starym obyczajem.

To, co krainę białą pianą dzieli,
To Alpy. Czarność – to są lasy jodły.
Za nimi, w słońca żółtego kąpieli,
Italia leży niby talerz modry.

Z pięknych miast, których wznosi się tam wiele,
Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę,
Po tych okrągłych dachach na kościele,
Czyli świętego Piotra bazylice.

A tam, na północ, za morską zatoką,
Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina,
Paryż chce wieży towarzyszyć krokom
I stado mostów ponad rzeką wspina.

I inne miasta Paryżowi wtórzą
Szkłem ozdobione, okute żelazem.
Ale na dzisiaj byłoby za dużo.
Resztę opowiem kiedyś innym razem.”

Czesław Miłosz, Świat (Poema naiwne), [w:] Wiersze wybrane, Warszawa 1980.

19. Charakteryzując miasta, osoba mówiąca w wierszu zwraca uwagę na ich

A. położenie i architekturę.
B. mieszkańców i tradycję lokalną.
C. wzajemne kontakty handlowe i kulturalne.
D. udział w najważniejszych wydarzeniach dziejowych.

This movie requires Flash Player 9

20. W cytacie: Paryż chce wieży towarzyszyć krokom występuje

A. apostrofa.
B. porównanie.
C. przenośnia.
D. epitet.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply