Egzamin gimnazjalny 2004 18-20

Egzamin gimnazjalny 2004

Franciszek Zabłocki Rady młodej pannie dane (fragment)

Moda jest tyran, który prawa daje;
Słuchać go trzeba; lecz kto czyni bacznie,
Ani ostatni jej rzuca zwyczaje,
Ani ich oraz przed innymi zacznie.

Franciszek Zabłocki, Rady młodej pannie dane, [w:] Księga cytatów, Warszawa 1975.

18. Moda jest tyran. Zastosowany środek stylistyczny to

A. epitet.
B. kontrast.
C. apostrofa.
D. przenośnia.

This movie requires Flash Player 9

19. Ten, kto czyni bacznie, to człowiek, który

A. działa lekkomyślnie.
B. postępuje z rozwagą.
C. podporządkowuje się innym.
D. cechuje się brakiem rozsądku.

This movie requires Flash Player 9

20. Rada udzielona młodej pannie jest

A. zgubna.
B. złośliwa.
C. życzliwa.
D. szydercza.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply