Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 5-6

2013_historia_5

Zadanie 5. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisany w tekście typ miasta został przedstawiony na ilustracjach oznaczonych numerami:

A. 1 i 2    B. 2 i 3    C. 3 i 4    D. 1 i 4

This movie requires Flash Player 9
2013_historia_6

Zadanie 6. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przedstawione na mapie prusy Zakonne to państwo zakonu krzyżackiego w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply