Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 3-4

2013_historia_3

Zadanie 3. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedźspośród podanych.

Ilustracje związane z judaizmem oznaczono numerami

A. 1 i 2    B. 1 i 3    C. 2 i 4    D. 3 i 4

This movie requires Flash Player 9

2013_historia_4

Zadanie 4. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pierwszym roku XII wieku panował ojciec

A. Mieszka II. B. Kazimierza Odnowiciela. C. Bolesława Śmiałego. D. Bolesława Krzywoustego.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply