Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 13-15

2013_historia_13_14

Zadanie 13. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie utratę miast Rzeczpospolitą, to

A. Warszawa -> Lwów -> Mińsk
B. Mińsk -> Wilno -> Bydgoszcz
C. Poznań -> Bydgoszcz -> Warszawa
D. Lwów -> Poznań -> Wilno

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 14. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Bitwy przedstawione na mapie rozegrały się w czasie powstania

A. Chmielnickiego. B. kościuszkowskiego. C. listopadowego. D. styczniowego.

This movie requires Flash Player 9

Tekst do zadania 15.

Moja droga przyjaciółko, nie masz pojęcia, co to znaczy być oddzielnie zamkniętym, i to nie wiedząc, z jakiej przyczyny, nie będąc przesłuchanym i nie otrzymując choćby jednego dziennika. – Żyje się chyba po to, aby czuć, że się jest w trumnie. Gdybym przynajmniej tego okrutnego traktowania doznawał od jednego z wodzów armii austriackiej, lecz od moich kolegów – lecz od Robespierre’a, który podpisał rozkaz mego aresztowania – lecz od Republiki, dla której tyle zrobiłem! Oto mi nagroda za tyle męstwa i poświęceń!

Na podstawie: Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Warszawa 1999.

Zadanie 15. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_historia_15

This movie requires Flash Player 9
 

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply