Egzamin gimnazjalny 2004 13-17

Egzamin gimnazjalny 2004

Diego Velázquez, Panny dworskie, [w:] Sztuka świata, t. 7, Warszawa 1994.

zad20

13. Wskaż zdanie, które zawiera tylko fakty.

A. Diego Velázquez, jak sądzę, należy do grona najwybitniejszych malarzy baroku hiszpańskiego.
B. Panny dworskie są jednym z wielu obrazów, które Velázquez namalował, przebywając u króla hiszpańskiego Filipa IV.
C. Wydaje mi się, że malarz chciał zaintrygować odbiorcę sposobem zaprezentowania rodziny królewskiej i dostojników.
D. Uważam, że Velázquez skupił uwagę widza nie tylko na postaci księżniczki, ale i na odbijającej się w lustrze parze królewskiej oraz na postaci mężczyzny.

This movie requires Flash Player 9

14. Ubiory oraz wnętrze są zgodne z kanonami mody

A. dworskiej.
B. rycerskiej.
C. plebejskiej.
D. mieszczańskiej.

This movie requires Flash Player 9

15. Postacie na obrazie ubrane są według wzorów obowiązujących w XVII-wiecznej modzie hiszpańskiej. Modę tę cechuje

A. prostota.
B. surowość.
C. przepych.
D. skromność.

This movie requires Flash Player 9

16. Otwarte drzwi, przy których stoi mężczyzna na schodach,

A. zamykają przestrzeń w głębi obrazu.
B. są tylko elementem wystroju pomieszczenia na obrazie.
C. skupiają uwagę wszystkich postaci namalowanych na obrazie.
D. pogłębiają przestrzeń, ukazując także to, co jest poza pomieszczeniem.

This movie requires Flash Player 9

17. Światło w obrazie

A. oświetla równomiernie wszystkie postacie.
B. akcentuje jednakowo wszystkie przedmioty.
C. wyróżnia niektóre postacie kobiet i mężczyzn.
D. wydobywa z tła obrazy zawieszone na ścianie.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply