Egzamin gimnazjalny 2002 5-9

Egzamin gimnazjalny 2002

Orszak posuwa się jakby po gzymsie wykutym z boku skały, wreszcie zatrzymuje się na obszernym placu o kilkanaście pięter nad dnem wąwozu. Tu znajdują się drzwi prowadzące do podziemnego grobu, który budował sobie faraon przez trzydzieści lat panowania. Grób ten to cały pałac z komnatami dla pana, rodziny i służby, z jadalnią, sypialnią i łazienką, z kaplicami poświęconymi różnym bogom, a nareszcie – ze studnią, gdzie na wieki spocznie mumia faraona. Przy blasku jaskrawych pochodni widać ściany wszystkich komnat pokryte modlitwami i obrazami, które odtwarzają wszystkie zajęcia i rozrywki zmarłego: polowania, budowę świątyń i kanałów, triumfalne przejazdy, uroczystości odprawiane na cześć bogów, walki wojsk z nieprzyjaciółmi, pracę ludu… Nie dość na tym: pokoje bowiem są zastawione sprzętami, naczyniami, wozami i bronią, kwiatami, mięsem, ciastem i winem, ale jeszcze znajduje się w nich mnóstwo posągów. Są to liczne wizerunki Ramzesa XII, jego kapłanów, ministrów, kobiet, żołnierzy i niewolników. Pan bowiem i na tamtym wiecie nie może się obejść bez kosztownych sprzętów, wykwintnego jadła i wiernej służby.

Bolesław Prus, Faraon, t. II, Warszawa 1963.

Odkrycie przez Cartera [brytyjskiego uczonego żyjącego w latach 1873-1939] niemal nienaruszonego grobu Tutenchamona stało się międzynarodową sensacją. Archeologia zyskała obfite źródło wiedzy o starożytnym Egipcie, a cudowne wyposażenie grobu oczarowało szeroką publiczność. Carter tak opisywał moment wejścia do grobowca: Wsunąłem świecę i zajrzałem do środka, lord Carnarvon, lady Evelyn i Callender stali wokół mnie w trwożnym oczekiwaniu na to, co powiem. Z początku nic nie mogłem zobaczyć, ciepłe powietrze uchodzące z wnętrza komory spowodowało, że płomień świecy migotał, lecz wkrótce w zasięgu mojego wzroku wyłoniły się z ciemności szczegóły komnaty – dziwaczne zwierzęta, posągi i złoto – wszędzie blask złota. Przez chwilę, która musiała być wiecznością dla tych, którzy stali obok mnie, zamarłem oniemiały z zachwytu.

Thomas Hoving, Tutenchamon za kulisami odkrycia, Warszawa 1991.

5. We fragmencie Faraona B. Prusa dominują:

A. powtórzenia,
B. wyliczenia,
C. apostrofy,
D. pytania retoryczne.

This movie requires Flash Player 9

6. Z tekstu T. Hovinga wynika, że odkrywcami grobu Tutenchamona byli:

A. Egipcjanie,
B. Francuzi,
C. Anglicy,
D. Amerykanie.

This movie requires Flash Player 9

7. Odnalezienie grobu Tutenchamona przyczyniło się do:

A. poszerzenia wiedzy o kulturze Egiptu,
B. potępienia archeologów przez opinię społeczną,
C. zakazu badań archeologicznych w Egipcie,
D. powstania nowej gałęzi wiedzy.

This movie requires Flash Player 9

8. Który z cytatów wyraża emocję?

A. Wsunąłem świecę i zajrzałem do środka,
B. z początku nic nie mogłem zobaczyć,
C. zamarłem oniemiały z zachwytu,
D. płomień świecy migotał.

This movie requires Flash Player 9

9. Dla naukowców groby starożytnych Egipcjan mają przede wszystkim wartość:

A. historyczną,
B. polityczną,
C. religijną,
D. ekonomiczną.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply