Egzamin gimnazjalny 2003 23-25

Egzamin gimnazjalny 2003

Roman Kołoniecki Bogusławski (fragmenty)

[I] Przykryłem rdzawą szablę spłowiałym kontuszem –
krew na klindze jak Polska na mapach się zatrze.
Zmieniam twarz, zmieniam ubiór, eby zmienić duszę
i Ojczyznę jak płótno rozpiąć na teatrze. […]

[II] Sroga Muza narodu z obcej zerka maski,
z krotochwili Moliera, z szekspirowskiej dramy;
krok historii w rzęsiste wplata się oklaski,
gdy za was tu żyjemy, za was umieramy. […]

[III] Straszna cichość, noc długa – noc jak pokolenie!
Łzami z wosku mżą świece… Nagle w mrok złowrogi
wchodzi aktor nieznany, by przeżyć na scenie
trzy godziny: miłości, rozpaczy, przestrogi. […]

[IV] Dumny, w strzępach zwycięskich na teatrum wkroczy
i dawne widowisko zacznie się od nowa.
Wtenczas… jeżeli czyjąś łzę uronią oczy –
będzie to łza prawdziwa, z serca, nie woskowa.

Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, Kraków 1997.

23. Wskaż poprawnie zacytowany i nazwany użyty w trzeciej strofie środek poetycki.

A. mrok złowrogi – epitet
B. straszna cichość – porównanie
C. łzami z wosku – onomatopeja
D. noc jak pokolenie – hiperbola

This movie requires Flash Player 9

24. Które ze zdań poprawnie zastępuję cytat z wiersza: na teatrum wkroczy.

A. na teatr wejdzie
B. na teatrum wejdzie
C. wejdzie na scenę
D. do teatru wkroczy

This movie requires Flash Player 9

25.  Na podstawie wiersza wyjaśnij, jaką funkcję pełnił teatr Bogusławskiego w czasach niewoli narodowej.

A. Bawił polską publiczność.
B. Krzewił kulturę światową.
C. Podtrzymywał na duchu.
D. Wychowywał i edukował.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply