Egzamin gimnazjalny 2003 20-22

Egzamin gimnazjalny 2003

Roman Kołoniecki Bogusławski (fragmenty)

[I] Przykryłem rdzawą szablę spłowiałym kontuszem –
krew na klindze jak Polska na mapach się zatrze.
Zmieniam twarz, zmieniam ubiór, eby zmienić duszę
i Ojczyznę jak płótno rozpiąć na teatrze. […]

[II] Sroga Muza narodu z obcej zerka maski,
z krotochwili Moliera, z szekspirowskiej dramy;
krok historii w rzęsiste wplata się oklaski,
gdy za was tu żyjemy, za was umieramy. […]

[III] Straszna cichość, noc długa – noc jak pokolenie!
Łzami z wosku mżą świece… Nagle w mrok złowrogi
wchodzi aktor nieznany, by przeżyć na scenie
trzy godziny: miłości, rozpaczy, przestrogi. […]

[IV] Dumny, w strzępach zwycięskich na teatrum wkroczy
i dawne widowisko zacznie się od nowa.
Wtenczas… jeżeli czyjąś łzę uronią oczy –
będzie to łza prawdziwa, z serca, nie woskowa.

Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, Kraków 1997.

20. Które wydarzenie historyczne zostało przywołane we fragmencie wiersza: Polska na mapach się zatrze?

A. Rozbiory Polski
B. Powstanie listopadowe
C. Powstanie styczniowe
D. Chrzest Polski

This movie requires Flash Player 9

21. Na podstawie wiersza napisz, jaki jest cel gry aktora na scenie.

A. Rozbawienie widza
B. Skłania widza do refleksji
C. Mówienie z ironią
D. Pokazuje swój talent

This movie requires Flash Player 9

22.  Jaki jest nastrój trzeciej zwrotki?

A. Radosny
B. Patetyczny
C. Tajemniczy
D. Żałobny

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply