Egzamin gimnazjalny 2003 17-19

Egzamin gimnazjalny 2003

B. Wywiad z Jadwigą Jankowską-Cieślak

Pewien paradoks polegał na tym, że zostałam aktorką … z powodu nieśmiałości. […] Aktorstwo dla osób takich jak ja bywa azylem, pozwala na bezpieczne uwalnianie się od kompleksów, za maskami postaci. […] Dowiedziałam się , że w teatrze najważniejsza jest publiczność, a nie aktor zapatrzony w siebie i czekający na podziw, i że chodzi o to, by widz wzruszył się choć trochę lub zamyślił. […] Na scenie czuję, że samoistnie dzieje się ze mną coś, czego nie potrafię powstrzymać.

Krzysztof Demidowicz, Nie na każde wezwanie, [w:] „Film”, 1997, nr 12.

17.  Według Jadwigi Jankowskiej-Cieślak głównym zadaniem aktora jest

A. zdobywanie nagród.
B. poruszenie widza.
C. zadowolenie krytyków.
D. pokonanie tremy.

This movie requires Flash Player 9

18. Na czym polega paradoks życiowy aktorki jako człowieka?

A. Wybrała zawód dla pieniędzy.
B. Była nieśmiała.
C. Oczekiwała podziwu.
D. Na scenie nie czuje się dobrze.

This movie requires Flash Player 9

19. Który cytat zawiera treść wspólną mogącą stanowić motto życia aktorów?

A. Aktorstwo dla takich jak ja bywa azylem […].
B. Aktorzy zamiast grać, wszystkie emocje wyrażaj słowami.
C. Aktorstwo […] pozwala na bezpieczne uwalnianie się od kompleksów.
D. Aktorstwo […] nie polega tylko na chęci pokazywania się, popisywania.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply