Egzamin gimnazjalny 2012 język angielski 5-6

Egzamin gimnazjalny 2012

Zadanie 5. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.–5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1.
X: What do your parents do?
Y: _________________________

A. They are here.
B. They are on holiday.
C. They are both teachers.

This movie requires Flash Player 9

5.2.
X: _________________________
Y: Not too bad. I’m going to trip on Friday.

A. How is it going?
B. Where are you going?
C. How about going on a trip?

This movie requires Flash Player 9

5.3.
X: Exuse me, is there pharmacy near here?
Y: _________________________
X: Thanks.

A. Yes, I’m looking for a doctor.
B. Yes, I’ll be there for sure.
C. Yes, I’ll show you on the map.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C. 6.1. Turysta z Anglii, który z Tobą rozmawia, mówi zbyt szybko. Jak zareagujesz?

6.1. Turysta z Anglii, który z Tobą rozmawia, mówi zbyt szybko. Jak zareagujesz?

A. Exuse me, I don’t understand.
B. Sorry, I didn’t know.
C. Can you speak louder, please?

This movie requires Flash Player 9

6.2. Jak zapytasz o godzinę odjazdu pociągu?

A. What time does the train get there?
B. What time does the train leave?
C. How much time does it take to get there by train?

This movie requires Flash Player 9

6.3. Poinformuj kolegę, że spóźnisz się na lekcje.

A. My class starts late today.
B. I’ll be late for classes.
C. The classes are too late for me.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply