Egzamin gimnazjalny 2010 język angielski 11-12

Egzamin gimnazjalny 2010

Zadanie 11. Przeczytaj trzy wiadomości (11.1. – 11.3.). Do każdej z nich przyporządkuj cel, w jakim została napisana (A – D). Uwaga! Jeden cel został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.

zad112a

zad112b

zad112c

The person wrote the letter to
A. ask somebody for advice.
B. send congratulations.
C. inform about his/her exam results.
D. encourage someone to do something.

Dla wiadomości 11.1 odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Dla wiadomości 11.2 odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Dla wiadomości 11.3 odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (12.1. – 12.4.) dopasuj właściwy nagłówek (A – E). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.

A. RULES TO FOLLOW
B. HOW MUCH YOU PAY
C. SATURDAYS & SUNDAYS
D. MAKING RESERVATIONS
E. HOW TO SAVE WITH WOODBRIDGE

zad112d

 

Dla akapitu 12.1. właściwą odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Dla akapitu 12.2. właściwą odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Dla akapitu 12.3. właściwą odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Dla akapitu 12.4. właściwą odpowiedzią jest:

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply