Egzamin gimnazjalny 2010 język angielski 7-8

Egzamin gimnazjalny 2010

Zadanie 7. Do każdej z opisanych sytuacji (7.1. – 7.4.) dopasuj właściwą reakcję. Zaznacz jedną z trzech możliwości. Wskaż literę A, B lub C.

7.1. Zapytaj kolegę o opinię na temat Twojego nowego aparatu fotograficznego.
A. Would you like my new camera?
B. How do you like my new camera?
C. What does your new camera look like?

This movie requires Flash Player 9

7.2. Zwróć uwagę osobie palącej papierosa, Ŝe palenie jest zabronione w tym miejscu.
A. You mustn’t smoke here.
B. You can’t buy cigarettes here.
C. They never smoke cigarettes.

This movie requires Flash Player 9

7.3. Co powiesz koledze, którego przypadkiem spotykasz w innym mieście?
A. How nice of you!
B. Take your time!
C. Small world!

This movie requires Flash Player 9

7.4. Witasz gości z zagranicy na lotnisku. Co powiesz?
A. Have a good flight.
B. How was your flight?
C. Was the train comfortable?

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8.  Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (8.1. – 8.4.) jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją. Zakreśl literę A, B lub C.

zad110

The picture shows a street artist who is 8.1. ________ a portrait of a young woman. The woman on the right has got long, 8.2. ________ hair. Her hands are on her 8.3. ________. There is another nice picture 8.4. ________ the young woman.

8.1. A. buying B. showing C. drawing

This movie requires Flash Player 9

8.2. A. spiky B. straight C. curly

This movie requires Flash Player 9

8.3. A. knee B. shoulder C. hips

This movie requires Flash Player 9

8.4. A. behind B. opposite C. above

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply