Egzamin gimnazjalny 2003 7-9

Egzamin gimnazjalny 2003

7. Pokazana na rysunku maska tragiczna różni się od komicznej

zad11

[SWF]https://gimnazjum.kochamjp.pl/swf/abcd_b.swf, 400, 70/]

A. wielkością. B. miną. C. kształtem. D. zdobieniami.

8. Aktor w teatrze antycznym grał rolę Antygony w masce tragicznej, aby

A. zaskoczyć widzów.
B. uwydatnić dramat bohaterki.
C. wyrazić własne emocje.
D. ukryć uczucia bohaterki.

This movie requires Flash Player 9

9. Plakat do spektaklu Antygony Sofoklesa przedstawia

zad11b

A. sytuację bez wyjścia.
B. ucieczkę przed karą.
C. walkę z przeznaczeniem.
D. ukrywanie słabości.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply