Egzamin gimnazjalny 2009 język angielski 10-11

Egzamin gimnazjalny 2009

Zadanie 11. Przeczytaj trzy krótkie wiadomości, a następnie do każdej z nich przyporządkuj cel, w jakim została napisana (A – D). Wpisz odpowiednie litery w kratki (11.1. – 11.3.). Jeden cel został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

 

zad105e

A. to give advice
B. to ask for advice
C. to invite somebody
D. to ask for information

Odpowiedź 11.1

This movie requires Flash Player 9

Odpowiedź 11.2

This movie requires Flash Player 9

Odpowiedź 11.3

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. Przeczytaj poniższe napisy informacyjne, a następnie wybierz właściwe zakończenia zdań. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

zad105a

This movie requires Flash Player 9

zad105b

This movie requires Flash Player 9

zad105c

This movie requires Flash Player 9

zad105d

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply