Egzamin gimnazjalny 2009 język angielski 6-7

Egzamin gimnazjalny 2009

Zadanie 6. Do każdej sytuacji (6.1. – 6.5.) dobierz odpowiednią reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

6.1. Jak powitasz na ulicy kolegę, którego dawno nie widziałeś/łaś?

A. See you soon, Mark.
B. Mark, I haven’t seen you for ages.
C. It was nice to see you, Mark.

This movie requires Flash Player 9

6.2. Przymierzasz w sklepie płaszcz. Jak poprosisz koleżankę o opinię?

A. What do you like?
B. How do you feel?
C. How do you like it?

This movie requires Flash Player 9

6.3. Kolega zdał celująco egzamin. Jak mu pogratulujesz?

A. What a shame!
B. Good luck!
C. Well done!

This movie requires Flash Player 9

6.4. Odebrałeś/łaś telefon do koleżanki, która jest nieobecna. Jak zapytasz, czy coś jej przekazać?

A. Shall I take a message for her?
B. Can I leave a message for her?
C. What do you want to give her?

This movie requires Flash Player 9

6.5. Radzisz koleżance, aby nie piła tak dużo Coca-Coli. Jak to zrobisz?

A. You shouldn’t drink so much Coke.
B. Why don’t you drink some more Coke?
C. Could you drink so much Coke?

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. Uzupełnij odpowiedź na poniższą wiadomość. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (7.1. – 7.3.). Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

“Hi Kasia, I’ve heard you have a new friend. How did you meet him? What’s he like? Write soon.
Maggie”

“Hi Maggie,
It’s nice to 7.1 ________ from you. You’re asking me about my new friend. Well, he is a new student at my school.
He is much 7.2. ________ than me and has got fair hair. He’s really attractive! You will meet him when you
7.3.________ to visit me. See you soon, Kasia”

7.1. A. hear   B. read   C. know

This movie requires Flash Player 9

7.2. A. tall   B. taller    C. tallest

This movie requires Flash Player 9

7.3. A. came   B. coming   C. come

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply