Egzamin gimnazjalny 2009 język angielski 4-5

Egzamin gimnazjalny 2009

Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi (4.1. – 4.4.). Do każdej z nich wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

[spoiler]

Zadanie 4.
4.1. Why don’t we meet at the coffee shop at 10 o’clock?
4.2. Give my love to your sister.
4.3. My name’s Tom.
4.4. How are you doing at school?

[/spoiler]

4.1.

A. Sure, that’s a good idea.
B. I don’t like shopping.
C. Because I need it.

This movie requires Flash Player 9

4.2.

A. Yes, please.
B. Yes, I will. Thank you.
C. I love her too.

This movie requires Flash Player 9

4.3.

A. I’m fine. Thanks.
B. Not at all.
C. Pleased to meet you.

This movie requires Flash Player 9

4.4.

A. I’m doing exercises.
B. Not too bad.
C. My teacher is tired.

This movie requires Flash Player 9

 Zadanie 5. Do każdego pytania (5.1. – 5.4.) przyporządkuj jedną z podanych odpowiedzi (A – E).  Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

A. Large or extra large, I’m not sure.
B. It’s small but very comfortable.
C. Half an hour.
D. Over 65 kilos.
E. Take the second on the left.

5.1. How big is your room?

This movie requires Flash Player 9

5.2. How long does it take you to get to school?

This movie requires Flash Player 9

5.3. What size is your father?

This movie requires Flash Player 9

5.4. How do I get to the cinema?

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply