Egzamin gimnazjalny 2003 4-6

Egzamin gimnazjalny 2003

A.

Teatr grecki w swoich początkach był silnie związany z obrzędami religijnymi. Stopniowo jednak stawał się on dziedziną niezależną od religii. Tematem dramatów były epizody z utworów Homera, dające sposobność do podejmowania aktualnych problemów politycznych i społecznych. Istniały dwa główne typy dramatu: tragedia i komedia. Tragedia opowiadała o ważnych postaciach i wydarzeniach, a ka da sztuka podejmuj ca w tek legendy lub historii zawierała moralne, religijne lub społeczne przesłanie skierowane do widzów. Los bohatera tragedii antycznej był z góry przesądzony i jakiekolwiek działania, które podejmował, prowadziły go do nieuchronnej klęski. Akcja tragedii obejmowała jeden wątek i rozgrywała się cały czas w tym samym miejscu przez 24 godziny. Komedie natomiast były widowiskami dowcipnymi, groteskowymi, a w późniejszym okresie – satyrami na życie w miastach.

Na podstawie Atlasu kultur starożytnych – Grecja, Rzym, Warszawa 1999.

B.

Starożytni Grecy stworzyli teatr znakomity, jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Scena prawie pusta, bez dekoracji, oświetlona słońcem. Aktor w koturnach, z maską na twarzy. Uniemożliwiało to realistyczny ruch i gest, a zmuszało do rytmizacji niemal tanecznej.

Stanisław Furmanik, O sztuce teatru, [w:] Janusz Degler, Problemy teorii dramatu i teatru, Wrocław 1988.

4. Które z wypowiedzeń jest opinią?

A. Tematem dramatów były epizody z utworów Homera.
B. Starożytni Grecy stworzyli teatr znakomity.
C. Istniały dwa główne typy dramatu: tragedia i komedia.
D. Akcja tragedii obejmowała jeden wątek.

This movie requires Flash Player 9

5.  Dzięki równoważnikom zdań fragment B tekstu stał się

A. unaukowiony.
B. ironiczny.
C. krótszy.
D. zabawny.

This movie requires Flash Player 9

6.  O losach bohatera tragedii antycznej decyduje

A. przeznaczenie.
B. rodzina.
C. pochodzenie.
D. władca.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply