Egzamin gimnazjalny 2015 język polski 1-8

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–7.

Adam Mickiewicz
DZIADY CZĘŚĆ II (fragment)CHÓR
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?GUŚLARZ
Teraz wy, pośrednie duchy,
Coście u tego padołu
Ciemnoty i zawieruchy
Żyłyście z ludźmi pospołu;
Lecz, od ludzkiej wolne skazy,
Żyłyście nie nam, nie światu,
Jako te cząbry i ślazy1,
Ni z nich owocu, ni kwiatu.
Ani się ukarmi zwierzę,
Ani się człowiek ubierze;
Lecz w wonne skręcone wianki
Na ścianie wiszą wysoko. […]
Was tym światłem i kadzidłem
Zapraszamy, zaklinamy. […]DZIEWCZYNA
Tu niegdyś w wiosny poranki
Najpiękniejsza z tego sioła2,
Zosia, pasając baranki,
Skacze i śpiewa wesoła.
La la la la
Oleś za gołąbków parę
Chciał raz pocałować w usta;
Lecz i prośbę, i ofiarę
Wyśmiała dziewczyna pusta.
La la la la
Józio dał wstążkę pasterce,
Antoś oddał swoje serce;
Lecz i z Józia, i z Antosia
Śmieje się pierzchliwie Zosia.
La la la la
Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski.
Imię moje u was głośne,
Że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia
I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę,
Umarłam, nie znając troski
Ani prawdziwego szczęścia.
Żyłam na świecie; lecz, ach! nie dla świata!
Myśl moja, nazbyt skrzydlata,
Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni3.
Za lekkim zefirkiem4 goni,
Za muszką, za kraśnym5 wiankiem,
Za motylkiem, za barankiem;
Ale nigdy za kochankiem.

Pieśni i fletów słuchałam rada:
Często, kiedy sama pasę,
Do tych pasterzy goniłam stada,
Którzy mą wielbili krasę;
Lecz żadnego nie kochałam.
Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje,

Nieznajomym ogniem pałam;
Choć sobie igram do woli,
Latam, gdzie wietrzyk zawieje,
Nic mię nie smuci, nic mię nie boli,
Jakie chcę, wyrabiam cuda.
Przędę sobie z tęczy rąbki6,
Z przezroczystychłez poranku
Tworzę motylki, gołąbki.
Przecież nie wiem, skąd ta nuda:
Wyglądam kogoś za każdym szelestem,
Ach, i zawsze sama jestem!
Przykro mi, bez ustanku
Wiatr mną jak piórkiem pomiata.
Nie wiem, czy jestem z tego,
czy z tamtego świata.
Gdzie się przybliżam,
zaraz wiatr oddali,
Pędzi w górę, w dół, z ukosa:
Tak pośród pierzchliwej fali
Wieczną przelatując drogę,
Ani wzbić się pod niebiosa,
Ani ziemi dotknąć nie mogę. […]GUŚLARZ
Czego potrzebujesz, duszeczko,
Żeby się dostać do nieba? […]DZIEWCZYNA
Nic mnie, nic mnie nie potrzeba!
Niechaj podbiegną młodzieńce,
Niech mię pochwycą za ręce,
Niechaj przyciągną do ziemi,
Niech poigram chwilkę z niemi.
Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie.CHÓR
Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
Że według bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie.

1 Cząber, ślaz – rośliny ozdobne. 2 Sioło – osada, wieś. 3 Błonie – duża przestrzeń, równina pokryta trawą. 4 Zefir – łagodny wietrzyk. 5 Kraśny – piękny, urodziwy. 6 Rąbki – chusty.

Zadanie 1. (0–1) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obrzędu dziadów. Wybierz F przy zdaniu fałszywym.

1. Dziady to nazwa obrzędu ludowego poświęconego zmarłym przodkom.

This movie requires Flash Player 9

2. Celem obrzędu dziadów było przywrócenie zmarłych do życia.

This movie requires Flash Player 9

3. Obrzędowi dziadów przewodniczył Guślarz.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

W DZIADACH CZ. II wraz z pojawieniem się Dziewczyny akcja dramatu przenosi się w inne miejsce.

This movie requires Flash Player 9

W DZIADACH CZ. II chór współtworzy atmosferę grozyi tajemniczości.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) Które wypowiedzenie zawiera informację o przeszłości Dziewczyny? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Nieznajomym ogniem pałam.
B. Wyglądam kogoś za każdym szelestem.
C. Ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę.
D. Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z wypowiedzi Dziewczyny wynika, że po śmierci dręczy ją

A. samotność.
B. nadmiar obowiązków.
C. lęk przed zemstą młodzieńców.
D. brak jakichkolwiek przyjemności.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 5. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z historii Zosi wynika, że
A. zdrada zawsze zostanie ukarana.
B. uczuciami innych nie wolno gardzić.
C. szczęście polega na wybaczaniu win.
D. miłość nie gwarantuje szczęścia.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji środków stylistycznych we fragmencie DZIADÓW CZ. II są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Środek stylistyczny i przykład Funkcja w utworze zdrobnienia: np. muszką, motylkiem, barankiem oddają sposób postrzegania świata przez Zosię

This movie requires Flash Player 9

porównanie: wiatr mną jak piórkiem pomiata obrazuje sytuację, w jakiej znajduje się bohaterka

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cytat Myśl moja, nazbyt skrzydlata, / Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni wskazuje, że Zosia
A. igrała z ogniem.
B. bujała w obłokach.
C. szukała wiatru w polu.
D. była w siódmym niebie.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z DZIADÓW CZ. II dowiadujemy się, że Dziewczyna odkupi swoje winy, gdy
A. poprosi o dwa ziarnka gorczycy.
B. odwzajemni uczucia ziemskich zalotników.
C. miną dwa lata jej tułaczki między niebem a ziemią.
D. odbędzie się uczta przygotowana przez młodzieńców.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply